Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://e-trucker.eu/doc/Formularz-reklamacyjny.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.

Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. 

Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wzór formularza PDF

   

Uszkodzenia przesyłki w czasie dostawy

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń w czasie transportu należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera i wykonać dokumentację fotograficzną uszkodzeń oraz opakowania przesyłki. 

Protokół szkody należy sporządzić w momencie dostawy lub nie później niż w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki w przypadku uszkodzeń i ubytków nie dających się zauważyć z zewnątrz, stwierdzonych po przyjęciu przesyłki.

DPD

Protokół szkody przy dostawie DPD można spisać w trakcie dostawy lub zamawiając kuriera w celu spisania protokołu poprzez stronę DPD, kontaktując się z działem reklamacji – 22 577 55 00.

Poczta Polska

Protokół szkody przy dostawie Pocztą Polską można spisać w trakcie dostawy lub w każdej placówce pocztowej.

   

Scan protokołu szkody wraz z dokumentacją fotograficzną, należy przesłać na adres shop@e-trucker.eu. Na tej podstawie wysyłamy uszkodzony towar bez konieczności uznania szkody przez firmę kurierską. 

Produkt dodany do listy życzeń
Dodane do porównania

Korzystamy z plików cookies w celu korzystania z narzędzi analitycznych (Google Analytics), marketingowych (Facebook Custom Audiences), wtyczek społecznościowych Facebook, Twitter, LinkedIN) oraz embedowania treści ze stron zewnętrznych (YouTube). Cookies funkcjonują przez okres 12 miesięcy, chyba że wcześniej je wyczyścisz. Dostęp do cookies mają podmioty trzecie wskazane w nawiasach. Jeżeli twoje ustawienia nie blokują wskazanych cookies, uznajemy, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystywanie. Możesz określić zasady korzystania z cookies w swojej przeglądarce.

Szczegóły: polityka prywatności.